IoT Platforms: Công cụ cho Internet of Things

02 /062022

IoT Platforms: Công cụ cho Internet of Things

IoT Platforms: Công cụ cho Internet of Things

  • January 25, 2021
  • Marketing Department
  • IoT Công nghiệp, Tư liệu kỹ thuật

IoT Platform mang lại sự khởi đầu thuận lợi trong việc xây dựng các hệ thống IoT bằng cách cung cấp các công cụ và khả năng tích hợp giúp IoT dễ dàng hơn và rẻ hơn cho các doanh nghiệp, nhà phát triển cũng như người dùng.

IoT Platform là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái IoT và một thị trường đang phát triển nhanh, dự kiến sẽ vượt 22 tỷ USD vào năm 2023. Các IoT Platform cung cấp một lượng giá trị khổng lồ cho các doanh nghiệp – cho phép họ giảm chi phí phát triển, tăng tốc khởi chạy và hợp lý hóa các quy trình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa rõ IoT Platform chính xác là gì, chúng làm gì và khi nào doanh nghiệp nên sử dụng nền tảng này.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ cung cấp một giải thích đơn giản, phi kỹ thuật về các IoT Platform. Chúng là gì, giải pháp của chúng là gì, Cách gửi dữ liệu lên đám mây và những cân nhắc quan trọng khi lựa chọn giữa nhiều tùy chọn.

1. Vậy IoT Platform chính xác là gì?

1.1 IoT Platform như một phần mềm trung gian

IoT Platform bắt nguồn từ dạng phần mềm trung gian IoT, mục đích hoạt động như một trung gian giữa phần cứng và lớp ứng dụng. Các nhiệm vụ chính của nó bao gồm thu thập dữ liệu từ các thiết bị qua các giao thức và cấu trúc liên kết mạng khác nhau, cấu hình và điều khiển thiết bị từ xa, quản lý thiết bị và cập nhật chương trình cơ sở qua mạng.

Để được sử dụng trong các hệ sinh thái IoT không đồng nhất ngoài đời thực, phần mềm trung gian IoT dự kiến sẽ hỗ trợ tích hợp với hầu hết mọi thiết bị được kết nối và hòa hợp với các ứng dụng của bên thứ ba được thiết bị sử dụng. Sự độc lập này so với phần cứng cơ bản và phần mềm thay thế cho phép một IoT Platform duy nhất quản lý bất kỳ loại thiết bị được kết nối nào theo cùng một cách đơn giản.

Hình 1.1. Nguồn: kaaproject

Các IoT Platform hiện đại tiến xa hơn và giới thiệu nhiều tính năng có giá trị vào cả lớp phần cứng và ứng dụng. Họ cung cấp các thành phần cho giao diện người dùng và phân tích, xử lý dữ liệu trên thiết bị và triển khai dựa trên đám mây. Một số trong số đó có thể xử lý việc triển khai giải pháp IoT đầu cuối từ đầu đến cuối.

CONTACT INFORMATION

SIGINX Company was established with the goal of providing customers with the most reliable and effective IT products, services, Automation, and digital transformation solutions.

Contact via Zalo
hotline
0986882423