Tất cả tin tức

LPWA LÀ GÌ?

26/072022

LPWA LÀ GÌ?

LPWA là viết tắt của Low-Power Wide-Area ( mạng diện rộng năng lượng thấp), nó không đề cập đến bất kỳ một công nghệ cụ thể nào, mà dùng như một thuật ngữ chung cho bất kỳ mạng nào được thiết kế để giao tiếp không dây với công suất...

More >

CONTACT INFORMATION

SIGINX Company was established with the goal of providing customers with the most reliable and effective IT products, services, Automation, and digital transformation solutions.

Contact via Zalo
hotline
0986882423